วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

เครื่องฉายภาพทึบแสงและวิธีการใช้

เครื่องฉายภาพทึบแสง เป็นเครื่องฉายระบบฉายสะท้อน (Reflected Projection System) ใช้ฉายภาพทึบแสงได้ทุกชนิด นอกจากจะใช้ฉายภาพทึบแสงได้แล้ว วัสดุตัวอย่างหรือของจริงอื่น ๆ ก็สามารถนำมาฉายให้ดูรายละเอียดได้เช่น ใบไม้ ลายผ้า แร่ หิน เหรียญ เป็นต้น เหมาะสำหรับที่จะนำภาพหรือวัสดุขนาดเล็กมาให้เห็นพร้อมกันทั้งชั้นเพราะสามารถขยายให้มีขนาดใหญ่ได้ และมีสีสันเหมือนของจริง แต่ต้องใช้ในห้องที่มีความมืดมากกว่าเครื่องฉายชนิดอื่น

8.3.1 ส่วนประกอบของเครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายภาพทึบแสงมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้
1) หลอดฉาย (Projection Lamp) เป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่าง โดยทั่วไปจะมีกำลังส่องสว่างถึง 1,000 วัตต์ มีขนาดใหญ่กว่าหลอดฉายของเครื่องฉายอื่น ๆ
2) แผ่นสะท้อนแสง (Reflector) อยู่หลังหลอดฉายมีขนาดใหญ่เช่นกัน เพื่อช่วยสะท้อนแสงจากด้านหลังให้มาตกกระทบที่วัสดุฉาย เป็นการเพิ่มความเข้มของแสงสว่างให้กับหลอดฉายอีกส่วนหนึ่งด้วย
3) กระจกเงา (Secondary Mirror) ทำหน้าที่สะท้อนแสงเหมือนแผ่นสะท้อนแสง เพื่อเพิ่มความเข้มของแสงให้ไปตกกระทบวัสดุฉายให้มากที่สุด
4) กระจกเงาราบ (Reversing Mirror) อยู่ด้านบนสุดของเครื่องทำมุม 45 องศา ทำหน้าที่สะท้อนภาพหรือวัสดุฉายออกไปสู่เลนส์ฉาย เพื่อให้ภาพปรากฏบนจอ
5) เลนส์ฉาย (Projection Lens) ประกอบด้วยเลนส์นูน 2 ตัว เลนส์เว้า 1 ตัว ติดตั้งอยู่ในกระบอกเลนส์ทำหน้าที่รวมแสงให้มีความเข้มมากขึ้น และทำหน้าที่ปรับความชัดของภาพที่ไปปรากฏบนจอ
6) ลูกศรกระจก (Optical Pointer) ใช้สำหรับฉายภาพลูกศรออกไปสู่จอ สำหรับชี้อธิบายส่วนต่าง ๆ ของภาพ เป็นความสะดวกต่อผู้สอนโดยไม่ต้องใช้วัสดุอื่นใดชี้ภาพบนจอขณะอธิบาย
7) แท่นวางวัสดุ (Platen) สำหรับวางวัสดุที่จะฉาย บางเครื่องมีแผ่นกระจกกรองความร้อนสำหรับทับวัสดุฉายให้เรียบ ช่วยกันไม่ให้ภาพที่ใส่เข้าไปถูกความร้อนมาก อาจทำให้วัสดุฉายหงิกงอหรือไหม้เกรียมได้ บางเครื่องมีที่หมุนด้วยมือสำหรับหมุนวัสดุฉายเป็นชุดโดยไม่ต้องใส่หลายครั้ง
8) ปุ่มปรับความชัดของเครื่องฉาย (Focusing Knob) ใช้หมุนบังคับเลนส์ให้เลื่อนเข้าออก เพื่อปรับความชัดของภาพบนจอ นอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนเหมือนเครื่องฉายอื่น ๆ โดยใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนของหลอดและภายในเครื่อง เพื่อให้หลอดฉายมีอายุการใช้งานได้ตามปกติ และยังช่วยไม่ให้วัสดุฉายไหม้ได

ไม่มีความคิดเห็น: